Kategorier
Juridik

Bortförande av barn

För ett antal år sedan kom ett antal uppmärksammade rättsfall i Hösta domstolen som visade att det inte var olagligt att hålla kvar ett barn (under 18 år) i utlandet. Hade den ena vårdnadshavaren lämnat sitt medgivande till att barnet följde med på semester med den andra vårdnadshavaren var det inte olagligt att barnet aldrig […]

Kategorier
قانون

المعلومات المتعلقة بالعنف ليست استثناء

نيابة عن الحكومة ، فحصت الهيئةالادارية للمساواة بين الجنسين المعلومات المتعلقة بالعنف أو غيره من الانتهاكات في قضايا الحضانة والسكن والتواصل . في التقرير المعلومات المتعلقة بالعنف ليست استثناء ، فمن الممكن قراءة أوجه القصور في إجراءات المحكمة وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل. لا تأخذ المحكمة في الحسبان المعلومات المتعلقة بالعنف أو الانتهاكات الأخرى بالقدر اللازم. […]

Kategorier
Juridik

Uppgifter om våld är inget undantag

  På uppdrag av regeringen granskade Jämställdhetsmyndigheten uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge. I rapporten Uppgifter om våld är inget undantag går det att utläsa brister i domstolsprocessen samt tillämpningen av Barnkonventionen. Domstolen beaktar inte uppgifter gällande våld eller andra övergrepp i den omfattningen de borde. Detta resulterar […]

Kategorier
قانون

​‏تعويضات المادية لضحايا الجرائم

‏الشخص الذي يتعرض إلى جناية من حقه التعويض المادي مقابل الضرر الذي يسببه الجاني ‏من حق المشتكي طلب التعويض كجزء من المحكمة الجنائية وفي حال عدم قدرة الجاني على دفع هذا التعويض بالإمكان حصول التعويض المادي من مؤسسة ضحايا ‏المبالغ ونسب تعويض المادي بخصوص الضرر المعنوي يناقش بحدة منذ سنوات عديدة، الكثير يعتقدون إن النسبة […]

Kategorier
Juridik

Skadestånd till brottsoffer

Den som har utsatts för ett brott kan ha rätt till skadestånd för de skador som brottet inneburit. Huvudregeln är att gärningspersonen ska ersätta brottsoffret för skadan och skyldigheten fastställs med stöd av skadeståndslagen. Brottsoffret kan framställa ett yrkande om skadestånd i en brottmålsprocess. Om brottsoffret inte kan få ersättning genom skadestånd från gärningsmannen, exempelvis […]

Kategorier
قانون

رفع مادة تخفيض العقوبة للأحداث مرتكبا جناية

الأحداث الذي يرتكبون جناية كان سابقًا يعاملون بتمييز ، هذا التمييز مخصص للاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين ١٥-٢٠ سنة. الاحداث مرتكبين جناية تخفف مدة العقوبة لهم ونسميه باللغة العامية، تخفيضات العقوبة ‏هذه التخفيضات رفعت من القانون و بمعنى آخر يعني هذا إن المحاكم في بعض الأحيان غير ملزمة بأخذ نظر الاعتبار صغر سن الجاني ‏تخفيضات […]

Kategorier
Juridik

Slopad straffrabatt för unga lagöverträdare vid allvarlig brottslighet

Unga lagöverträdare har länge särbehandlats i straffrättsligt hänseende. Det har gällt åldersgruppen 15-17 år och lagöverträdare i åldern 18-20 år. Särbehandlingen har gjorts både vid straffmätningen och vid valet av påföljd. Den som har begått ett brott innan han eller hon har fyllt 21 år har fått ett mildare straff, i folkmun så kallad straffrabatt. […]

Kategorier
قانون

تشريع مادة جديدة خاصة بجريمة الشرف

في الشهر السابع من عام 2019 قررت الحكومة  استدعاء فريق متخصص للنظرفي  إمكانية تشريع مادة خاصة في القانون تخص جريمة  الاضطهاد بغاية الشرف تحت اسم ” مذكرة تحقيق جرائم الشرف”  وقد سلمت  للحكومة. ان نقطة الانطلاق  بالنسبة للحكومة هي في تفاعل وتقبل  المجتمع بقوة ضد أي نوع من انواع هذا الاضطهاد بحجة الشرف وضرورة  وجود […]

Kategorier
Juridik

Införandet av ett särskilt hedersbrott

Regeringen beslutade i juli 2019 att tillkalla en grupp experter med uppdrag att analysera och ta ställning till huruvida det bör införas en särskild straffbestämmelse, med egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen och har överlämnat betänkandet Ett särskilt hedersbrott till regeringen. Som en utgångspunkt för uppdraget […]

Kategorier
قانون

لماذا لم استطيع سحب دعوى الشرطة؟

حينما تقع جريمة بإمكان المجني عليه توثيق الدعوى عند الشرطة، وفي الوقت نفسه يتم التحقيق الأولي مع الشرطة. ‏التحقيق الأول بالإمكان أن يكون في مسرح الجريمة، والشرطة من واجبهم أن يحققون في أي شبهة متعلقة بالجريمة. ‏طبعا من حق أي شخص، وبضمنهم المجني عليه، الابلاغ بعدم رغبته بالتعاون بأي تحقيق، وفي حال رفض المجني عليه […]