Kategorier
Juridik

Orosanmälan

Vad innebär en orosanmälan? En orosanmälan är när någon kontaktar socialtjänsten för att berätta att de är oroliga för ett barn. Det kan handla om att barnet far illa på något sätt eller inte mår bra. Man kan göra en sådan anmälan anonymt om man vill. Vissa yrkesgrupper, som skolpersonal, måste göra en anmälan om […]

Kategorier
Juridik

Bodelning

Kan bodelningen effektiviseras? Bodelning och skilsmässa Enligt SCB slutar hälften av alla äktenskap i skilsmässa. Ingen ska behöva stanna i ett äktenskap som inte fungerar. Rätten att skilja sig är av denna anledning en grundläggande rättighet.  Vid skilsmässa måste en bodelning göras. Om parterna är överens fungerar reglerna väl och bodelningen löses snabbt. Vid en […]

Kategorier
Juridik

Framtidsfullmakt, eller?

En framtidsfullmakt ger någon annan rätt att företräda dig om du på grund av nedsatt hälsotillstånd inte längre kan sköta dina personliga eller ekonomiska angelägenheter. Det är ett alternativ till att en god man eller förvaltare förordnas. Framtidsfullmakten kan vara generellt utformad eller omfatta det som fullmaktsgivaren bestämmer och träder i kraft när fullmaktsgivaren inte […]

Kategorier
Juridik

Företagsvärdering 

I vårt arbete i bodelningsärenden stöter vi ibland på problem när en part äger ett företag. Det uppstår frågor om hur företaget ska värderas. För att hålla oss uppdaterade har vi idag deltagit i ett intressant och lärorikt webbseminarium arrangerad av Mikael Dierks, Tactic. Han pratade om syftet bakom företagsvärdering, vad som ska värderas, hur […]

Kategorier
Juridik

Spårbyte

Den som fått uppehållstillstånd genom asyl men fått avslag på sin asylansökan kan under vissa förutsättningar beviljas tidsbegränsad arbetstillstånd genom sk. spårbyte. Möjligheten till spårbyte infördes 2008 för att det skulle vara lättare att rekrytera arbetskraft från tredje land.   Enligt riksrevisionen har ansökningar om spårbyte ökat kontinuerligt de senaste åren. Antalet sökningar sedan 2017 har […]

Kategorier
Juridik

En man har dömts till 10 års fängelse i ett principiellt viktigt fall

En man har dömts till 10 år fängelse då han utsatt sin sambo för grova våldtäkter, våldtäkter av normalgraden grovt koppleri och grov kvinnofridskränkning. Vad avser den grova kvinnofridskränkningen ingår även misshandel och olaga hot då han berättat för sin sambo att han skulle stycka henne om hon lämnade honom.   Varför är domen intressant?  Mannen […]

Kategorier
Juridik

Ett möte i Bagdad mellan Alak & Co och kvinnocentret Owfi (Organization of Women’s Freedom in Iraq)

En novemberdag tog vi oss till ett hus med en fantastisk trädgård mitt i centrala Bagdad för att möta Jennat som jobbar för organisationen Owfi. Jag och Ada har besökt flera kvinnojourer i Sverige och alltid känt en ödmjukhet när vi lämnat byggnaderna. Dessa eldsjälar gör ett otroligt viktigt jobb. De skyddar människor från våld […]

Kategorier
Juridik

Ska jag planera min skilsmässa när jag är kär?

Vissa par ingår äktenskap. I vissa fall gifter man sig religiöst utan att registrera äktenskapet hos Skatteverket, då är man inte gift utan sambo enligt lagens mening.  Ibland gifter man sig inte alls utan endast flyttar ihop med sin partner för att ingå samboskap. Oavsett hur man väljer att leva med sin partner brukar kärleken […]

Kategorier
Juridik

Har migrationen till Sverige minskat?

Vilka följder får lagstiftningen på invandrare bosatta i Sverige och vilka långsiktiga följder kommer den att få på Sverige som land. Kan den svenska ekonomin stagnera på grund av begränsad invandring och en försämrad syn på invandringen? Den senaste tiden har Sverige genomgått en stor förändring avseende synen på invandringen till Sverige. Politiker har tagit […]

Kategorier
Juridik

Religion får aldrig väga tyngre än alla människors lika värde

Kvinnor i Sverige är fast i sina muslimska äktenskap, trots att de är skilda enligt svensk rätt. Imamer nekar religiös skilsmässa på grund av att männen vägrar skilja sig. Enligt islamisk rätt, sharia, har männen en ovillkorlig rätt att ta ut skilsmässa. Om männen motsätter sig skilsmässan tvingas de kvar i äktenskapet och betraktas alltjämt […]