Kategorier
Juridik

En man har dömts till 10 års fängelse i ett principiellt viktigt fall

En man har dömts till 10 år fängelse då han utsatt sin sambo för grova våldtäkter, våldtäkter av normalgraden grovt koppleri och grov kvinnofridskränkning. Vad avser den grova kvinnofridskränkningen ingår även misshandel och olaga hot då han berättat för sin sambo att han skulle stycka henne om hon lämnade honom.  

Varför är domen intressant? 

Mannen som arbetar som lärare och är i 50-årsåldern utsatte sin ex-sambo för en extrem normaliseringsprocess 

Sara har berättat hur sambon sakta bröt ner henne till den grad att hon till slut saknade egen vilja. Han kontrollerade hela hennes liv bland annat genom att installera övervakningsfilmer i hemmet, tvinga med henne en GPS-klocka samt kontrollerade hennes telefonlistor. Sara fick skriva över vårdnaden om barnen på honom. Han utsatte henne för upprepat sexuellt våld och våldtäkter. Sara levde tillsammans med mannen under nio år. Han bröt ner hennes vilja och hennes livslust helt. Vändningen kom när en vän skrev upprättade en polisanmälan.  

Åklagaren åtalade mannen för brotten med normaliseringsprocessen som grund vilket inte har hänt tidigare. I domen håller tingsrätten med åklagaren om att Saras vilja brutits ner under den tid hon levde med mannen. Hon har därför inte kunnat motsätta sig mannens vilja och inte heller kunnat värja sin sexuella integritet.  

I domen, som fortfarande kan överklagas till Hovrätten, resonerar tingsrätten: 

”Sekretess B har befunnit sig i en mycket utsatt och närmast tvångsliknande situation som har trappats upp under tiden som brottsligheten har pågått. ” 

Tingsrätten menar vidare att Sara har blivit utnyttjad både ekonomiskt och sexuellt, att hon utsatts för en rad olika kränkningar och övergrepp, och att hon hela tiden levt med en rädsla att allt skulle bli värre om hon protesterade.  

Vad är då en normaliseringsprocess? 

Normaliseringsprocessen är en förklaringsmodell av våldsprocessen i nära relationer. 

Begreppet förklarar den process som sker i en nära relation där våld utövas och där den utsatta med tiden börjar se våldet som förväntat och i viss mån ett accepterat vardagsinnehåll. 

Offret börjar utveckla strategier för att förklara våldets förekomst för sig själv och andra. Detta gör offret för att själv kunna hantera sin vardag. Förövaren rättfärdigar våldsutövningen genom att skuldbelägga den utsatta. 

Normaliseringsprocessen ger en tolkningsram inom vilken man bättre kan förstå varför den part som utsätts för omfattande våld inte lämnar den man har en nära relation till. Vidare förklarar den vilka motiv som ligger både offer och förövares agerande i förhållandet.  

Vi på Alak & Co tycker att det ska bli intressant att följa detta mål. Om hovrätten fastställer tingsrättens dom kan det innebära att samtyckeslagen får en ny dimension.