Socialrätt och tvångsvård

I Sverige finns flera tvångsvårdslagstiftningar som reglerar hur vård och behandling ska ske av personer som av olika anledningar är i behov av tvångsvård. Lagstiftningarna är;

Lagen om vård av unga m. fl:

LVU – LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Lagen reglerar omhändertagandet av barn och ungdomar för att säkerställa deras hälsa och utveckling.

LVM – LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Lagen avser tvångsvård av personer med missbruksproblem.

LPT – LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Lagen reglerar tvångsvård av personer som befinner sig i allvarliga psykiatriska tillstånd när det är nödvändigt för att säkerställa deras hälsa eller säkerhet.

I vissa situationer ger den svenska lagstiftningen socialnämnder och läkare rätten att besluta om tvångsvård när det finns en risk att någon far illa eller skadar sig själv. Tvångsvården kan ska olika ut och innefattar vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Vid tvångsvård har den berörda personen rätt till en jurist eller advokat som företräder dennes intressen. Juristen eller advokaten kan förordnas av domstolen och blir då ditt offentliga biträde.

Hos Alak & Co har vi lång erfarenhet och god kompetens i ärenden som rör tvångsvård. Vi står redo att agera som offentliga biträden i dessa komplexa och känsliga ärenden. Vi är här för att hjälpa dig eller dina nära och kära genom hela processen. Kontakta oss för expertis och rådgivning i tvångsvårdsärenden.