Kategorier
Juridik

Företagsvärdering 

I vårt arbete i bodelningsärenden stöter vi ibland på problem när en part äger ett företag. Det uppstår frågor om hur företaget ska värderas. För att hålla oss uppdaterade har vi idag deltagit i ett intressant och lärorikt webbseminarium arrangerad av Mikael Dierks, Tactic. Han pratade om syftet bakom företagsvärdering, vad som ska värderas, hur ett företags värde uppstår samt vilka värderingsmetoder som finns tillhanda. 

I bodelningar används oftast substansvärdemetoden för att värdera företag. Metoden innebär att det justerade egna kapitalet räknas ut med avdrag för latent skatt. Denna värderingsmetod ger det lägsta möjliga värdet på företaget. 

I en bodelning innebär det att företaget kan värderas till ett allt för lågt värde. Om detta sker så innebär det att företagsägarens tillgångar blir mindre än vad det annars hade blivit. Det leder till att det samlade boets värde blir lägre, skifteslikviden mindre och att motparten får en mindre summa i plånboken.  

För att värderingen ska bli mer rättvis ska två olika värderingsmetoder användas. Lämpligen kombineras substansvärdemetoden och multipelvärderingsmetoden för att bestämma ett snittvärde. Om företaget värderas högre medför det ett högre värde i bodelningen företagsägarens tillgångar bli högre, det samlade boets värde blir högre och att skifteslikviden större. Motparten får därmed en större summa i plånboken. 

Vilken metod som används vid företagsvärdering är av stor betydelse för parterna i bodelningen. Oavsett om du är företagsägare eller motpart till en företagsägare kommer vi tillgodose dina intressen i bodelningen. Vi vet hur vi ska föra en process framåt till din fördel.