Migrationsrätt

Vi hjälper dig med frågor som rör din rätt att vara i Sverige. Söker du asyl, så har du ofta rätt till ombud som bekostas av rättshjälp. Vi biträder och tar tillvara din rätt i migrationsmål och vid asylprövningar där Migrationsverket förordnat offentligt biträde.