Migrationsrätt

Rättsområden


Vi på Alak & Co har särskild kompetens i migrationsrätt och har mångårig erfarenhet av att agera rådgivare och biträde i alla typer av migrationsärenden. Vi värnar alltid om dina intressen och ser till att dina rättigheter tillgodoses. 

Välkommen till Alak & Co!

Vad gäller ditt ärende?

Offentligt biträde & ombud

När en person ansöker om asyl utser Migrationsverket ett offentligt biträde som ska tillgodose den sökandes intressen under asylprocessen. Det offentliga biträdet ska vara en erfaren jurist i migrationsrätt. Vi på Alak & Co åtar oss uppdrag som offentliga biträden och har mångårig erfarenhet av att företräda asylsökande. 

Du som ansöker om uppehållstillstånd på annan grund

Den som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige kan anlita ett ombud som ger rådgivning inför ansökan och är ombud under processen. Vi på Alak & Co kan företräda dig inför Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. 

Om du är över 18 år har du möjlighet att föreslå en önskad jurist som offentligt biträde till Migrationsverket. Om du är under 18 år kan din  vårdnadshavare eller gode man önska ett offentligt biträde åt dig.

Vi är stolta över att Migrationsverket regelbundet förordnar oss som offentliga biträden för asylsökande. Det är en bekräftelse på vår gedigna erfarenhet och kompetens på området. Vi anlitas även privat i ärenden som rör anhöriginvandring och arbetstillstånd. Denna breda erfarenhet gör oss till ditt pålitliga ombud oavsett vilken migrationsrättslig fråga du står inför.

Vi på Alak & Co har många års erfarenhet av att företräda klienter i migrationsrätt och står redo att åta oss uppdraget som ditt offentliga biträde eller ditt ombud. Vi är här för att säkerställa att dina rättigheter och intressen tillvaratas under hela migrationsprocessen i Sverige.

Kontakta oss idag för professionell rådgivning.

Verksamhetsområden


Våra andra verksamhetområden

Våra tjänster

Familjerätt

Frågor om äktenskap, vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållsfrågor.

Våra tjänster

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Frågor om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap…

Våra tjänster

Ekonomisk familjerätt

Vi arbetar med bodelningar, bouppteckningar och arvsskiften. Vi skriver även familjerättsliga avtal, såsom….

Våra tjänster

Socialrätt & tvångsvård

Vi åtar oss uppdrag i mål om tvångsvård, enligt exempelvis LVU, LVM och LPT.  

Våra tjänster

Internationell familjerätt

Vi arbetar med mål som involverar mer än ett land.