Migrationsrätt

Migrationsrätten är ett krävande rättsområde som ofta innebär komplexa frågor och utmaningar. På Alak & Co har vi specialiserat oss på migrationsrätt och erbjuder våra klienter djupgående kunskap och erfarenhet för att hantera alla aspekter av detta område. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i migrationsärenden och kan företräda dig inför migrationsdomstolen.

Vi hjälper asylsökande att förstå migrationsrätten och ansöka om skydd enligt utlänningslagen, FN’s flyktingkonvention eller dublinförordningen. Vårt mål är att göra en rättvis bedömning av dina möjligheter att få din ansökan beviljad och främja dina chanser till detta.

Vi får ofta frågor om uppehållstillstånd. Våra erfarna migrationsrättsjurister arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att din ansökan om uppehållstillstånd är korrekt och fullständig utifrån gällande lagstiftning.

Oavsett om det handlar om familjeåterförening, arbetsrelaterade tillstånd,
uppehållsrätt, förvar, permanent uppehållstillstånd, återkallande av uppehållstillstånd, asyl eller medborgarskap är vi här för att tillgodose dina intressen och säkerställa dina rättigheter inför Migrationsverket, migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen.

Offentliga biträden och ombud i privata uppdrag

När en person ansöker om uppehållstillstånd eller asyl är det vanligt att Migrationsverket utser ett offentligt biträde för att säkerställa en rättvis och rättssäker process, samt att dina juridiska intressen tillgodoses. Det offentliga biträdet ska vara en erfaren jurist i migrationsrätt. Om du riskerar att bli utvisad från landet har du rätt att få ett offentligt biträde som företräder dig under asylprocessen.

Rätten att välja ditt offentliga biträde

Om du är över 18 år har du möjlighet att föreslå en önskad jurist som offentligt biträde till Migrationsverket. Om du är under 18 år kan din gode man eller vårdnadshavare dig med ansökan om ett offentligt biträde.

Vi är stolta över att Migrationsverket regelbundet förordnar oss som offentliga biträden för asylsökande. Det är en bekräftelse på vår gedigna erfarenhet och kompetens på området. Samtidigt anlitas vi privat i ärenden som rör anhöriginvandring och arbetstillstånd. Denna breda erfarenhet gör oss till ditt pålitliga ombud oavsett vilken migrationsrättslig fråga du står inför.

Kontakta oss för att diskutera dina migrationsrättsliga frågor. Vi är redo att erbjuda professionell rådgivning och juridiskt stöd för att hjälpa dig att navigera i de komplexa frågor som rör migrationsrätt och arbeta mot en lyckad lösning för dig och din familj.

Vårt erfarna team inom migrationsrätt

Vi på Alak & Co har många års erfarenhet av att företräda klienter i migrationsrätt och vi står redo att åta oss uppdraget som ditt offentliga biträde. Vi är här för att säkerställa att dina rättigheter och intressen tillvaratas under hela asylprocessen. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och juridiskt stöd i migrationsrätt.