Internationell familjerätt

Verksamma områden


Internationell privaträtt behandlar juridiska problem som involverar mer än ett land. Det innefattar frågor om hur och var tvisten ska hanteras, i vilket land och vilket lands lag som ska gälla. Det kan också handla om huruvida en dom som utfärdats i ett land kan erkännas eller verkställas i ett annat land.

Vi på Alak & Co kan vägleda dig i ditt ärende som sträcker sig över landsgränserna. Vi har kunskapen och erfarenheten du behöver. Kontakta oss på Alak & Co!

Dödsbon med internationella aspekter

Det kan vara komplicerat att hantera dödsbon och arvsskiften när ärendet involverar mer än ett land. Vi har expertisen för att kunna hjälpa dig genom hela processen.

Vi på Alak & Co har särskild kompetens inom muslimsk familjerätt.


Vårdnadstvister med internationell koppling

Om ni som föräldrar är bosatta i olika länder kan vi vägleda er i den komplexa världen av internationell familjerätt

Verksamhetsområden


Våra verksamhetsområden

Våra tjänster

Familjerätt

Frågor om äktenskap, vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållsfrågor.

Våra tjänster

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Frågor om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap…

Våra tjänster

Ekonomisk familjerätt

Vi arbetar med bodelningar, bouppteckningar och arvsskiften. Vi skriver även familjerättsliga avtal, såsom….

Våra tjänster

Socialrätt & tvångsvård

Vi åtar oss uppdrag i mål om tvångsvård, enligt exempelvis LVU, LVM och LPT.  

Våra tjänster

Internationell familjerätt

Vi arbetar med mål som involverar mer än ett land.