Internationell privaträtt

Vi åtar oss juridiska frågor rörande Internationell privaträtt när olika länders lagstiftning aktualiseras i ett och samma rättsförhållande.

Många relationer idag har internationella inslag, t.ex. om man sammanlever och bosätter sig över nationalitetsgränserna. Det är då särskilt viktigt att veta vilket lands lag som gäller, t. ex. vid separation eller dödsfall.

Även hur man upprättar avtal som gäller i respektive land och hur domar och beslut är verkställbara i ett annat land är frågor som faller under den internationella privaträtten.