Kategorier
Juridik

Spårbyte

Den som fått uppehållstillstånd genom asyl men fått avslag på sin asylansökan kan under vissa förutsättningar beviljas tidsbegränsad arbetstillstånd genom sk. spårbyte. Möjligheten till spårbyte infördes 2008 för att det skulle vara lättare att rekrytera arbetskraft från tredje land.  

Enligt riksrevisionen har ansökningar om spårbyte ökat kontinuerligt de senaste åren. Antalet sökningar sedan 2017 har legat på 2000-3300 per år, vilket innebär att var sjätte person som fått avslag på sin asylansökan har ansökt om spårbyte. Det är ungefär 40 % av alla ansökningar om spårbyte som beviljas. De 10 vanligaste länderna under 2008-2021 var Irak, Mongoliet, Afghanistan, Uzbekistan, Iran, Ukraina, Turkiet, Egypten, Bangladesh och Georgien. Dataanalysen visar att var fjärde spårbyte kommer från länder där asylskäl är ovanligt.  

Riksrevisionen kom fram till att systemet förefaller nå rätt målgrupp men att det däremot finns brister vad gäller kontroll och uppföljning hos Migrationsverket. Det finns risk för skenanställing, missbruk, att utsatta människor utnyttjas av oseriösa arbetsgivare, samt att personer som inte uppfyller villkoren för spårbyte beviljas arbetstillstånd. Detta kan leda till att förtroendet för systemet minskar.  

 Riksrevisionens rekommendationer är att Migrationsverket ska samverka med myndigheter för att utbyta nödvändiga uppgifter som kan användas i ärendehandläggningen, samt att de kan få uppgifter om arbetsgivare för att utreda och kontrollera spårbytesärendet. Det är migrationsverkets rutiner och kontrollverksamhet som det är brist på men nu så har regeringen till följd av riksrevisionens granskning skärpa arbetskraftinvandringen, genom att ställa högre inkomst samt ett förbud mot spårbyte för att motverka fusk.   

En utredning pågår kring om spårbyte kan avskaffas och slutsatsen kommer presenteras nu i sommar. Detta får kritik av Migrationsministern som bedömer att det kommer ha effekt på invandringen till Sverige. Nu när regeringen vill bli av med möjligheten till spårbyte kommer detta påverka vilket land som människor väljer att söka asyl till.