Vad kostar det?

I de flesta fall tar vi betalt per timme vi arbetar. Vi kan ofta beräkna ungefär hur många timmar vi kommer behöva arbeta med ditt ärende. Därför kommer du kunna få veta ungefär hur mycket våra tjänster kommer kosta dig redan innan du anlitar oss.

ARVODE. Att anlita en jurist hos oss kostar normalt 2400 kr, inkl. moms per timme för
privatpersoner. I många fall betalar ditt försäkringsbolag eller staten för vårt arbete, se rättsskydd och rättshjälp nedan.

RÄTTSSKYDD. Ingår i regel i din hemförsäkring och täcker större delen av dina kostnader
för att anlita en jurist. Om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få rättshjälp.

RÄTTSHJÄLP. Ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera en jurist på annat sätt, till exempel genom rättsskyddet i din hemförsäkring.

RÄTTSHJÄLPSTAXA. Är den av staten fastslagna taxan som för år 2024 är 1 531kr, exkl. moms (1914 ink. moms) per timme.