Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt omfattar alla livssituationer där ekonomin kan regleras. Tveka inte att kontakta oss om du vill upprätta en handling eller om du behöver ett ombud i nedan ärendeslag. 

Bodelning – En bodelning måste enligt lag förrättas vid skilsmässa. En bodelning kan även förrättas under bestående äktenskap och vid ett samboförhållandes upplösning.

Äktenskapsförord – När ett par ingår äktenskap är all egendom gemensam. För att egendom ska vara enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras på Skatteverket. 

Samboavtal – Är ett avtal mellan två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och införskaffat bostad eller bohag för gemensamt bruk. 

Bouppteckning och arvskifte – När en person avlider måste en bouppteckning upprättas och registreras hos Skatteverket. I bouppteckningen upptas vilka som är dödsbodelägare samt tillgångar och skulder efter den avlidne. När en bouppteckning registrerats kan ett arvskifte upprättas. Ett arvskifte är en handling där dödsbodelägarna avtalar om fördelningen av arvet efter den avlidne. 

Testamente – I ett testamente kan alla myndiga personer förorda om hur de önskar att deras tillgångar ska fördelas. 

Gåvobrev –  Om du skulle vilja ge en tillgång till en annan person är det fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev.

Skuldebrev – Detta dokument är en handling som reglerar villkoren i ett skuldförhållande. 

Framtidsfullmakt – Denna handling underlättar för din familj att förstå din önskan när du själv inte kan uttrycka din vilja. I en framtidsfullmakt kan du reglera vem eller vilka av dina anhöriga som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.