Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt omfattar alla livssituationer där ekonomin kan regleras. Tveka inte att kontakta oss om du vill upprätta en handling eller om du behöver ett ombud i nedan ärendeslag. 

Bodelning – En bodelning måste enligt lag förrättas vid skilsmässa. En bodelning kan även förrättas under bestående äktenskap och vid ett samboförhållandes upplösning.

Äktenskapsförord – När ett par ingår äktenskap är all egendom gemensam. För att egendom ska vara enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras på Skatteverket. 

Samboavtal – Är ett avtal mellan två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och införskaffat bostad eller bohag för gemensamt bruk. 

Bouppteckning och arvskifte – När en person avlider måste en bouppteckning upprättas och registreras hos Skatteverket. I bouppteckningen upptas vilka som är dödsbodelägare samt tillgångar och skulder efter den avlidne. När en bouppteckning registrerats kan ett arvskifte upprättas. Ett arvskifte är en handling där dödsbodelägarna avtalar om fördelningen av arvet efter den avlidne. 

Testamente – I ett testamente kan alla myndiga personer förorda om hur de önskar att deras tillgångar ska fördelas. 

Gåvobrev –  Om du skulle vilja ge en tillgång till en annan person är det fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev.

Skuldebrev – Detta dokument är en handling som reglerar villkoren i ett skuldförhållande. 

Framtidsfullmakt – Denna handling underlättar för din familj att förstå din önskan när du själv inte kan uttrycka din vilja. I en framtidsfullmakt kan du reglera vem eller vilka av dina anhöriga som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.  

 

القوانين الاقتصادية للأسرة


القوانين الاقتصادية للأسرة ؛ تشمل تلك القوانين جميع الأوضاع المعيشية التي يحكمها الإقتصاد، لا تتردد بالاتصال بنا في حال حاجتك للوكيل أو إعداد معاملة في أحد الشؤون القانونية التالية؛

تقسيم الملكية الزوجية: يُنضم إتفاقاً يُوقع بين الزوجين عند الزواج والطلاق وفقاً للقانون، في هذا الإتفاق يتم تقسيم ما يمتلكه الزوجان، يُبرم هذا الإتفاق حتى عند الإنفصال من علاقة زواج او مساكنة ولإتمامه يتوجب على الموكل منحنا التوكيل

عقد امتلاك شخصي بين الزوجين : هو عقدٌ يُبرم بين الزوجين لأجل إثبات ملكية مخصوصة لأحد الزوجين دوناً عن الآخر وهي على عكس تقسيم الملكية الزوجية التي توجب إشراكاً بالأملاك عند الزواج. من الضروري أن يكون هذا العقد خطي ومسجلاً في دائرة الضرائب ( Skatteverket )

عقد أملاك المساكنين كزوجين : هو عقد بين شخصين يعيشان مع بعض بعلاقة مشابهة للزواج. هذا العقد مخصص لملكية السكن والأثاث في المنزل

القسام الشرعي والإرث : عند وفاة أحدهم ُيلزم ورثته بإستخراج قسام شرعي وتسجيله في دائرة الضرائب، القسام الشرعي يجب أن يحتوي على أسماء الورثة وأملاك المتوفى وديونه، ولما ينتهي تسجيل هذا القسام فسيصدر تقسيماً للميراث وعندها يُوزع فعلياً بين الأرثة.


الوصية : ان كل شخص بالغ له الحق في كتابة الوصية وتدوين رغبته في توزيع أملاكه


الهبة : اذا كانت لديك الرغبة بإعطاء مُلكٍ ما لك لشخص آخر، يستحسن كتابة هذه الهبة في عقد رسمي موقع من الطرفين


سند إذني  ( كمبيالة ) : تُنظم هذه الوثيقة لمعالجة الشروط المُتعلقة بديون.  


الوكالة المستقبلية : هي وثيقة يمكنك بموجبها توكيل شخص واحد من أقاربك بإدارة و إتمام مصالحك المادية والشخصية، يتم تفعيلها في حالة مرضك، عجزك او حتى لو لم تكن قادراً على ذكر تفاصيلها. تختار الدولة شخصاً مناسباً بحال عدم توفرها.