Ekonomisk familjerätt

Vid skilsmässa, separation och dödsfall inom familjen uppstår ofta komplicerade frågor kring hur tillgångar ska fördelas. De berörda parterna kan behöva genomgå en process som tar både tid och energi, inte minst ställer frågorna som uppstår och processen höga krav på kompetens och noggrannhet. Här kommer vi på Alak & Co in i bilden.

Vi på Alak & Co har expertis inom ekonomisk familjerätt, en viktig del av familjerätten som hanterar de ekonomiska aspekterna av relationer. Oavsett om du står inför en bodelning, behöver upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord, har frågor kring kvarsittningsrätt till er bostad eller har frågor om arv är vi här för att vägleda och biträda dig.

Vi tror på att förebygga tvister genom att planera och reglera ekonomiska förhållanden i förväg. Ett välskrivet testamente, äktenskapsförord eller annat familjerättsligt avtal kan vara avgörande för att undvika rättsliga strider i framtiden, som hade kunnat undvikas.

Vårt arbete handlar däremot inte bara om viktiga dokument och långdragna tvister. Rådgivning är en central del av vad vi ägnar oss åt till vardags. Vi hjälper dig att förstå vad som är bäst i din unika situation och hur du bör förbereda dig på de ekonomiska frågor som kan uppstå vid en skilsmässa, separation eller dödsfall.

Vi vet att de juridiska frågorna kan vara många och komplexa. Vad är skillnaden mellan att vara gift och sambo? Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden? När behöver man ett testamente? Vi förstår att varje situation är unik och vi är här för att ge dig den expertis och den vägledning du behöver för att hantera dina ekonomiska familjerättsliga frågor på bästa sätt.

Välkommen till Alak & Co, din juristbyrå med expertis inom ekonomisk familjerätt.

Områden inom ekonomisk familjerätt:

Bodelning – En bodelning måste enligt lag förrättas vid skilsmässa. En bodelning kan även förrättas under bestående äktenskap och vid ett samboförhållandes upplösning.

Äktenskapsförord – När ett par ingår äktenskap är all egendom gemensam. För att egendom ska vara enskild egendom måste ett äktenskapsförord upprättas och registreras på Skatteverket. 

Samboavtal – Är ett avtal mellan två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och införskaffat bostad eller bohag för gemensamt bruk. 

Bouppteckning och arvskifte – När en person avlider måste en bouppteckning upprättas och registreras hos Skatteverket. I bouppteckningen upptas vilka som är dödsbodelägare samt tillgångar och skulder efter den avlidne. När en bouppteckning registrerats kan ett arvskifte upprättas. Ett arvskifte är en handling där dödsbodelägarna avtalar om fördelningen av arvet efter den avlidne. 

Testamente – I ett testamente kan alla myndiga personer förorda om hur de önskar att deras tillgångar ska fördelas. 

Gåvobrev –  Om du skulle vilja ge en tillgång till en annan person är det fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev.

Skuldebrev – Detta dokument är en handling som reglerar villkoren i ett skuldförhållande. 

Framtidsfullmakt – Denna handling underlättar för din familj att förstå din önskan när du själv inte kan uttrycka din vilja. I en framtidsfullmakt kan du reglera vem eller vilka av dina anhöriga som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen.