Kategorier
Juridik

Har migrationen till Sverige minskat?

Vilka följder får lagstiftningen på invandrare bosatta i Sverige och vilka långsiktiga följder kommer den att få på Sverige som land. Kan den svenska ekonomin stagnera på grund av begränsad invandring och en försämrad syn på invandringen?

Den senaste tiden har Sverige genomgått en stor förändring avseende synen på invandringen till Sverige. Politiker har tagit frågan på största allvar och begränsat invandringen radikalt med hjälp av nya lagar. På så sätt har Sverige mist sitt attraktiva humana varumärke.

År 2021 minskade asylinvandringen med 27 % och Sverige hamnade i plats nr 17 i Europa avseende antalet beviljande asylansökningar per 10 000 ansökningar.

Sveriges riksdag har även stramat åt arbetskraftsinvandringen då det numer inte enbart krävs ett anställningserbjudande utan också ett anställningsintyg för att man ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd i Sverige. Detta i samband med att handläggningstiden för just arbetstillståndsärenden skjuter i höjden försvårar för arbetsgivare att riskera att arbetstillfällen står tomma i väntan på Migrationsverkets beslut.

Politiker har även stramat åt anhöriginvandringen vilket lett till att människor inte längre anser att Sverige är attraktivt land att flytta till.

I slutet av augusti i år rapporterade svenska medier om den indiska forskarens tio månaders bebis som skulle utvisas till Indien då hennes ansökan om uppehållstillstånd måste lämnas in från Indien och inte från Sverige där hon föddes. Trots att pappan, mamman och systern har uppehållstillstånd i Sverige har Migrationsverket gjort bedömningen att det saknas särskilda skäl för dottern att beviljas uppehållstillstånd a inifrån Sverige. I praktiken innebär det att familjen måste leva åtskilda under en lång tid för att upprätthålla en byråkratisk ordning.

I lagen ställs ett formellt krav på att familjemedlemmars ansökan om uppehållstillstånd måste ha lämnats in och beviljats före deras inresa i Sverige. Normalt brukar barn födda i Sverige till personer med arbetstillstånd undantas kravet på att ansökan om uppehållstillstånd ska lämnas in och beviljas före inresa i Sverige. Detta undantag saknas för personer som beviljats uppehållstillstånd för forskning. Det är därmed otydligt om forskares barn som föds i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd enligt undantaget eller inte.

Migrationsverket har valt att hantera denna otydlighet genom att inte tillämpa undantaget trots att ett undantag i utlänningslagen kan tillämpas generellt oavsett typ av uppehållstillstånd.

Detta sätt att ständigt strama åt samtliga människors rätt att leva med sina familjer i Sverige kommer att leda till att många väljer att arbeta och forska i andra länder som istället underlättar ett familjeliv.

Vi på Alak & Co tycker att samtliga personer som föds i Sverige vars föräldrar har uppehållstillstånd ska vara undantagna huvudregeln om att uppehållstillstånd ska lämnas in och beviljas före inresa i Sverige.