Familjerätt

Rättsområden


Familjerätten reglerar situationer och löser problem som uppstår inom familjen. Det kan till exempel vara frågor om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens behöver ni ta hjälp av någon med expertis i familjerätt. Alak & Co har stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar i svåra situationer och är ett starkt stöd i din tvist.      

 

Din familjerättsliga fråga kan handla om;

När du har bestämt dig för att skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid tingsrätten som ligger närmst där du bor. Ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in gemensamt om ni är överens, eller enskilt om ni är oeniga.

När föräldrar separerar eller skiljer sig uppstår frågor kring de gemensamma barnen. Ska föräldrarna även fortsättningsvis ha ett gemensamt vårdnadsansvar eller ska en av föräldrarna ha ensam vårdnad? Var ska barnen bo och när ska de träffa den andra föräldern? Vi på Alak & Co finns för dig om ni inte kommer överens.

Verksamhetsområden


Våra andra verksamhetsområden

Våra tjänster

Familjerätt

Frågor om äktenskap, vårdnad, boende och umgänge med barn, underhållsfrågor.

Våra tjänster

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och privat försvarare.

Våra tjänster

Migrationsrätt

Frågor om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap…

Våra tjänster

Ekonomisk familjerätt

Vi arbetar med bodelningar, bouppteckningar och arvsskiften. Vi skriver även familjerättsliga avtal, såsom….

Våra tjänster

Socialrätt & tvångsvård

Vi åtar oss uppdrag i mål om tvångsvård, enligt exempelvis LVU, LVM och LPT.  

Våra tjänster

Internationell familjerätt

Vi arbetar med mål som involverar mer än ett land.