Familjerätt

Vad är familjerätt?

Syftet med familjerätten är att ha bestämmelser som reglerar frågor som rör familjen och se till att det finns lösningar på problem som kan uppstå. Om det till exempel uppstår en konflikt inom familjen om vem som ska ta hand om ett barn, var barnet ska bo eller hur mycket barnet ska träffa en förälder kan det bli en rättslig fråga som omfattas av familjerätten. Vi på Alak & Co hjälper dig gärna med din familjerättsliga tvist!

Familjerätten omfattar de regler som gäller när det uppstår juridiska frågor inom familjen. Det kan handla om:

Skilsmässor – När du har bestämt dig för att skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten som ligger närmst där du bor. Ansökan om äktenskapsskillnad kan antingen lämnas in gemensamt om ni är överens eller enskilt om ni är oeniga.

Vårdnad om barn – När föräldrar separerar eller skiljer sig måste de bestämma vad som ska hända med barnen, vem som ska fatta beslut i frågor som rör barnen, var de ska bo och när barnen ska träffa den andra föräldern. De behöver bestämma om de ska dela på ansvaret om barnen eller om en av dem ska ta ensam ansvar.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens är det bäst att få hjälp av experter. Alak & Co har mycket erfarenhet av att hjälpa föräldrar i svåra situationer och kan vara ett starkt stöd i vårdnadstvister.


Våld i umgängestvister

Umgängessabotage