Kategorier
Juridik

Vad är barnets bästa i en vårdnadstvist?

Barnets bästa Principen om barnets bästa återkommer inom alla rättsområden som på något sätt berör, eller kan beröra, barn. Principen ämnar tillgodose barnets individuella behov och intressen och därför finns ingen direkt definition av vad den rent konkret innebär. Dess innehåll uppstår genom en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det kan röra sig […]

Kategorier
Okategoriserade

Svårare att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Migrationsverkets egen handläggningstid blir avbrott i vistelsetid   Migrationsverket avslog en ansökan om ställning som varaktig bosatt i Sverige på grund av att deras egen handläggningstid ansågs utgöra ett avbrott i Sverigevistelsen och att förutsättningarna för ett beviljande därmed inte var uppfyllda. Beslutet har nu bekräftats av Migrationsöverdomstolen.   Ställning som varaktigt bosatt – ett EU-rättsligt uppehållstillstånd […]

Kategorier
Okategoriserade

Massflyktsdirektivet & Ukraina

Massflyktsdirektivet; Vad händer sen? Den 24 februari 2022 inledde ryska väpnade styrkor den fullskaliga invasionen av Ukraina och den 4 mars 2022 aktiverade europeiska rådet massflyktsdirektivet. Direktivets syfte är att erbjuda omedelbart och kortvarigt skydd i händelse av massiv inströmning av fördrivna personer, då det saknas utrymme för individuella bedömningar. Direktivet innebär alltså att personer […]

Kategorier
Juridik

Samarbetssvårigheter i en vårdnadstvist

Vilken betydelse har samarbetssvårigheter i en vårdnadstvist? Lagändring och barnrättsperspektivet Vid bedömningen av huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller tillerkännas en av föräldrarna ensam ska domstolen särskilt beakta föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § 2 stycket föräldrabalken). Denna utformning […]

Kategorier
Juridik

Ny reglering: Bättre skydd för de som behöver ett skyddat boende

Stärkt trygghet för de som vistas på skyddat boende Sedan den 1 april 2024 är skyddat boende en insats som regleras i socialtjänstlagen för de som behöver skyddas från våld och andra övergrepp. Sedan den 1 april 2024 har även barnperspektivet stärkts på så sätt att det barn som följer med en vårdnadshavare till ett […]

Kategorier
Juridik

Psykiskt våld och lagstiftningen

BRÅ:s rapport om psykiskt våld Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har nu presenterat sin rapport ”Brott i nära relation; Kartläggning av utsatthet under 2022 och under livstiden” (Rapport 2024:4). I rapporten redovisas de övergripande resultaten som rör människors utsatthet för våld i nära relationer, dels under 2022 och del under livstiden. I rapporten redovisas ett flertal uppseendeväckande […]

Kategorier
Juridik

Umgänge med en våldsam förälder?

   Var går gränsen mellan barnets rätt till umgänge med en förälder och risken för att barnet far illa av umgänget med den föräldern? I vilken mån kan domstolen begränsa barnets rätt till umgänge med en våldsam förälder?  Barns umgänge med förälder Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor […]

Kategorier
Juridik

Otrohetskontrollen

  Målet om otrohetskontrollen Den 21 februari 2024 dömdes en man för våldtäkt, mindre grovt brott, efter att ha fört upp sina fingrar i sin flickväns underliv i syfte att kontrollera om hon varit otrogen. Flickvännen hade inte samtyckt till att pojkvännen hade begått gärningen med det syftet, utan fick reda på det efteråt. Högsta […]

Kategorier
Juridik

Ättiksmålet

Vad hade hänt med barnet i ättiksmålet? Den 7 mars 2024 dömdes två föräldrar för fyra fall av misshandel, varav en synnerligen grov och en grov, även ett olaga frihetsberövande, till fängelse i 8 år. De hade tillsammans begått grova våldsbrott mot sin dotter som var i 6årsåldern när brotten begicks. Familjen bodde i Eslövs […]

Kategorier
Juridik

Mäns våld mot kvinnor: En nollvision med noll vision 

 Mäns våld mot kvinnor och statistiken Våld i nära relationer. Våld i närstående parrelation. Mäns våld mot kvinnor. Oavsett vilket begrepp som används är statistiken tydlig: antalet kvinnor som mister livet på grund av dödligt våld av en man som de har, eller har haft, en relation med minskar inte. Bara i år misstänks nio […]