Medborgarskap

Svenskt medborgarskap

Att bli en svensk medborgare är för många en viktig milstolpe i livet. Det öppnar många dörrar för dig och medför många rättigheter för dig.

Grundläggande krav

För att kunna bli en svensk medborgare som vuxen måste du uppfylla vissa grundläggande krav:

1. Ålder: Du måste ha fyllt 18 år för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap.

2. Identitet: Du måste kunna styrka din identitet. Detta kan göras genom att visa ditt hemlandspass i original eller ett annat identitetsdokument i original.

Hemvistkrav

Ett annat viktigt krav för att bli en svensk medborgare är att uppfylla hemvistkravet. Det innebär att du måste ha bott i Sverige under en viss tid och ha för avsikt att stanna. Normalt sett krävs fem års sammanhängande bosättning i Sverige för att uppfylla detta krav.

Leva ett skötsamt liv

Det är också viktigt att kunna påvisa att du har levt ett skötsamt liv i Sverige. Migrationsverket kommer att utföra en kontroll för att säkerställa att du inte har obetalda skulder eller har begått brott i Sverige.

Denna kontroll inkluderar att inhämta uppgifter från Kronofogdemyndigheten om skulder och uppgifter från polisen om eventuella brott eller misstankar om brott.

Säkerhetskontroll

En säkerhetskontroll utförs också som en del av ansökningsprocessen. Dina personuppgifter kommer att användas för att kontrollera om du är registrerad i Schengen Information System (SIS).

Uppehållstillstånd eller uppehållsrätt

Slutligen, för att ansöka om svenskt medborgarskap måste du antingen ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt/uppehållskort (om du är EU-medborgare eller anhörig till en EU-medborgare) eller ha uppehållsstatus (om du är brittisk medborgare eller anhörig till en sådan).

Vi på Alak & Co är här för att guida dig genom hela processen och för att se till att du uppfyller alla nödvändiga krav för att bli en stolt svensk medborgare. Kontakta oss för att få den rådgivning och expertis du behöver.