Familjeåterförening

Inom migrationsrätten talas det om familjeåterförening och förekommer termer som “anknytningsperson” och “uppehållstillstånd på grund av anknytning”. Dessa termer är viktiga att förstå för att beviljas ett sådant tillstånd.

En person kan beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en anknytningsperson i Sverige, i enlighet med rätten till familjeåterförening.

För att du ska kunna återförenas med din familj finns vissa krav och regler som måste uppfyllas. Du måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller inneha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med goda möjligheter att få förlängt under en längre tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste även ert förhållande ha varit etablerat innan din ankomst till Sverige.

De som kan återförenas i Sverige är gifta par, samboende par, de med registrerat partnerskap och föräldrar med minderåriga barn. Barnet måste vara under 18 år vid ansökningstillfället. Om en förälder bor i Sverige och den andra är kvar i hemlandet och inte kommer att följa med krävs ett godkännande för att barnet ska kunna flytta till Sverige.

Par som planerar att gifta sig eller bli sambos i Sverige kan också ansöka om återförening. Det krävs dock att förhållandet var etablerat innan ankomsten till Sverige.

I vissa situationer kan andra familjemedlemmar, inklusive vuxna barn över 18 år, ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Detta kräver ett särskilt beroendeförhållande mellan den sökande och anknytningspersonen, eller andra synnerliga skäl.

Ett särskilt beroendeförhållande innebär att ni har bott tillsammans omedelbart före din ankomst till Sverige. Det är viktigt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning så snart som möjligt efter att du själv fick uppehållstillstånd i Sverige.

För att din familj ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste vissa krav på försörjning och bostad uppfyllas. Det krävs bland annat en viss inkomst beroende på antalet personer som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig.

Bostaden måste också vara tillräckligt stor och av tillräckligt god standard med minst ett rum inklusive kök eller kokvrå. Om barn kommer att bo tillsammans med er måste det finnas ett separat sovrum, men två barn kan dela på ett rum.

Det är tillåtet att hyra bostaden i andra hand, men detta kräver godkännande från hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Bostaden måste vara tillgänglig när dina familjemedlemmarna anländer till Sverige.

Om du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på anknytning till en familjemedlem i Sverige kan detta tillstånd förlängas under vissa förutsättningar. För att förlänga tillståndet måste den person som är din anknytningsperson fortfarande ha uppehållstillstånd i Sverige.

Om ditt förhållande med din make/maka/partner tar slut under din vistelse i Sverige finns det generellt sett regler som begränsar förlängningen av uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Det finns undantagsfall som gör det möjligt att beviljas förlängt uppehållstillstånd, exempelvis om förhållandet tagit slut på grund av att det förekommit våld i hemmet. Det finns även andra undantagssituationer som kan tillämpas. Det kan handla om att du har träffat någon ny, har fått barn eller har ett arbete. Migrationsverket gör en individuell bedömning i dessa ärenden.

Vår juristbyrå, Alak & Co, har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i familjeåterföreningsärenden och uppehållstillstånd på anknytning. Kontakta oss för juridisk rådgivning och stöd inom detta område. Vi är här för att säkerställa att du och din familj får den bästa möjliga hjälpen på er resa genom migrationsprocessen.