Permanent uppehållstillstånd

När kan man få permanent uppehållstillstånd?

För att beviljas ett permanent uppehållstillstånd i Sverige måste du uppfylla vissa specifika krav som gäller oavsett vilken typ av uppehållstillstånd du har för närvarande. Denna process innebär en kombination av att uppfylla tidsspecifika villkor och bibehålla en god levnadssituation.

Tiden i Sverige

Ett viktigt kriterium är att du har bott en viss tid i Sverige med uppehållstillstånd. Normalt sett krävs tre år av kontinuerligt uppehållstillstånd innan du kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Det finns dock undantag för vissa grupper, exempelvis egna företagare, kvotflyktingar, arbetstagare och doktorander, som kan ansöka tidigare.

– Egna företagare kan ansöka efter två år.

– Kvotflyktingar får permanent uppehållstillstånd vid sin första ansökan.

– Arbetstagare och doktorander kan ansöka tidigast efter fyra år av uppehållstillstånd under de senaste sju åren.

Ekonomisk självförsörjning och skötsamt levnadssätt

För att få permanent uppehållstillstånd måste du kunna försörja dig själv, utan att vara beroende av socialbidrag. Det är dessutom viktigt att fortsätta ha ett skötsamt och laglydigt levnadssätt, utan allvarliga brott i ditt register.

Det är värt att notera att ansökan om permanent uppehållstillstånd normalt sett lämnas in tillsammans med en ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de flesta ansökningar om permanent uppehållstillstånd kan göras tidigast efter fyra år, då de flesta tidsbegränsade uppehållstillstånd löper under två år åt gången.

På Alak & Co har vi omfattande erfarenhet av migrationsärenden och kan vägleda dig genom ansökningsprocessen för permanent uppehållstillstånd. Kontakta oss för professionell rådgivning och juridiskt stöd. Vi är här för att säkerställa att din ansökan om permanent uppehållstillstånd har de bästa förutsättningarna att bli godkänd.