Uppehållsrätt

Som EU/EES-medborgare är du berättigad uppehållsrätt i Sverige, vilket ger dig möjlighet att arbeta, studera och bo i landet utan att behöva ansöka om uppehållstillstånd. Denna rättighet omfattar även friheten att starta och driva eget företag i Sverige.

Uppehållsrätten gäller om du är arbetstagare, egen företagare, student eller har tillräckliga medel för din försörjning. Det är en förmånlig regel som gör att du inte behöver kontakta Migrationsverket vid din ankomst till Sverige. Allt du behöver är ett giltigt pass eller identitetskort som tydligt visar ditt medborgarskap.

Om du har familjemedlemmar som inte är medborgare i ett EU/EES-land behöver de ansöka om uppehållskort för att följa med dig till Sverige. För att deras ansökningar ska beviljas måste du kunna styrka att du har uppehållsrätt i Sverige genom arbete, studier eller ekonomisk självförsörjning.

Som EU/EES-medborgare har du rätt att omedelbart börja arbeta eller studera i Sverige så snart du har anlänt. Om du har bott i ett EU-land i minst fem år med giltigt uppehållstillstånd kan du även ansöka om varaktig bosättning i det landet, vilket ger dig ytterligare fördelar och möjligheter att utnyttja dina rättigheter i EU.