Asylratt

Ditt offentliga biträdes roll

Det offentliga biträdet har en viktig roll vad gäller att säkerställa en rättvis behandling under asylprocessen. Biträdet kommer att agera som din representant gentemot Migrationsverket och om det behövs, överklaga till migrationsdomstolen om du inte är nöjd med beslutet.

Vanligtvis träffar du ditt offentliga biträde innan din asylutredning hos Migrationsverket. Under detta möte kommer du att få information om hur processen kommer att fortskrida och vad du bör vara medveten om.

Asylutredningen och ditt offentliga biträde

Asylutredningen syftar till att du ska få berätta om ditt liv, vad du har upplevt innan du kom till Sverige och dina skäl att beviljas skydd i Sverige. Migrationsverket kommer att ställa en rad frågor för att bedöma om du har rätt till asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det är avgörande att du berättar om alla relevanta skäl och omständigheter som motiverar ditt behov av skydd.

Ditt offentliga biträde kommer vara närvarande under asylutredningen för att stödja och företräda dig. Efter utredningen kommer du att träffa ditt offentliga biträde igen för att diskutera utredningsresultatet. Efter det förbereder ditt offentliga biträde ett yttrande till Migrationsverket som juridiskt motiverar dina asylskäl enligt din ansökan.

Verkställighetshinder

Om du tidigare fått avslag på din asylansökan men nu har nya omständigheter som är relevanta för din ansökan kan vi bistå dig med att ansöka om verkställighetshinder hos Migrationsverket. Vi kan även stödja dig vid överklagande av beslut i detta sammanhang. Om en ny prövning beviljas förordnas vi ofta som ditt offentliga biträde i den nya processen.

Vårt erfarna team inom asylrätt

Vi på Alak & Co har många års erfarenhet av att företräda klienter i migrationsrätt och vi står redo att åta oss uppdraget som ditt offentliga biträde. Vi är här för att säkerställa att dina rättigheter och intressen tillvaratas under hela asylprocessen. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och juridiskt stöd i din asylprocess.