Arbetstillstånd

Arbetstillstånd i Sverige: Expertis för privatpersoner och företag

För individer som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz och önskar arbeta i Sverige är ett arbetstillstånd i regel ett krav. Arbetstillståndsprocessen kan verka komplex och dokumentationskraven höga.

På Alak & Co besitter vi den erfarenhet och kompetens som krävs för att regelbundet assistera både privatpersoner och företag med framgångsrika ansökningar om arbetstillstånd.

Kraven för att få arbetstillstånd

De grundläggande riktlinjerna för arbetstillstånd återfinns i utlänningslagens kapitel 6, med kompletterande bestämmelser i utlänningsförordningens kapitel 5. För att ett arbetstillstånd ska kunna beviljas måste följande kriterier uppfyllas:

1. Den sökande måste ha ett giltigt pass.

2. Den sökande måste ha blivit erbjuden ett arbete med villkor som överensstämmer med svenska kollektivavtal eller yrkesbranschens normer.

3. Den sökande måste erbjudas en anställning som möjliggör försörjning.

4. Arbetsgivaren måste avsätta resurser för sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring när anställningen inleds.

5. Det finns ett annonseringskrav som innebär att tjänsten måste annonseras ut i Sverige, inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.

Kraven för arbetsgivare

För arbetsgivare som planerar att anställa utländsk arbetskraft innebär kraven ett betydande ansvar. Anställningen måste annonseras offentligt, facket måste informeras och arbetsgivarens ekonomiska stabilitet måste bevisas.

Vissa branscher måste dessutom visa att de har kapacitet att betala ut lön. Ofta görs detta genom att redovisa företagets skattekontoutdrag för de senaste tre månaderna, aktuell kontosaldo och balans- och resultaträkningar för nuvarande och tidigare år.

Spårbyte

Huvudregeln för att beviljas arbetstillstånd i Sverige är att ansökan ska ha lämnats in och beviljats före inresan, men det finns några undantag. Undantag gäller exempelvis vid ett så kallat spårbyte.

Om du tidigare arbetat under din asylprocess i Sverige med ett så kallat AT-UND (undantag från arbetstillstånd) och har fått avslag på din asylansökan kan vi hjälpa dig att ansöka om ett så kallat spårbyte.

Ansökningsprocessen för arbetstillstånd

En ansökan kan vanligtvis inges från den sökandes hemland. Ansökan kan inlämnas vid en svensk ambassad eller göras online. För vissa branscher gäller högre krav, exempelvis inom städ, hotell- och restaurang, bygg och personlig assistans. För andra yrken gäller andra särskilda krav, såsom artister, au-pair-arbetare, gästforskare och bärplockare.

På Alak & Co har vi den nödvändiga expertisen och resurserna för att stödja dig genom hela arbetstillståndsprocessen. Kontakta oss idag för professionell rådgivning och juridiskt stöd i ditt ärende. Vi är här för att förenkla processen och hjälpa dig att uppnå dina mål i Sverige.