Samboavtal

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett avtal mellan två personer som lever tillsammans som sambor. Det syftar till att reglera ekonomiska och praktiska förhållanden mellan parterna och kan innehålla olika typer av överenskommelser beroende på parternas önskemål och situation.

Nedan följer 5 situationer där samboavtal kan vara nödvändigt:

5 situationer där samboavtal kan vara nödvändigt:

 1. Samboavtal bostadsrätt:

Om en eller båda samborna äger en bostadsrätt kan ett samboavtal användas för att reglera äganderätten av bostadsrätten, ansvar för eventuella lån och andra aspekter som är specifika för bostadsrätten.

2. Samboavtal testamente:

Ett samboavtal med testamente kan användas för att reglera fördelningen av egendom i händelse av en sambos bortgång. Detta kan inkludera bestämmelser om arv, gåvor och fördelning av tillgångar.

3. Samboavtal skatteverket:

Skatteverket har vissa regler och riktlinjer för samboskap när det gäller beskattning. Ett samboavtal kan innehålla avsnitt som är relevanta för skattefrågor, såsom hur gemensamma utgifter och fördelning av inkomster ska hanteras för skatteändamål.

4. Samboavtal bodelning

Om samborna separerar kan samboavtalet innehålla bestämmelser om hur den gemensamma egendomen ska fördelas. Detta kan vara särskilt viktigt om någon av samborna har tillfört olika värden till relationen, till exempel genom att den ena sambon har köpt och är ensam ägare till bostaden.

5. Övriga bestämmelser

Samboavtalet kan inkludera andra bestämmelser som är relevanta för samborna, till exempel frågor om vårdnad om gemensamma barn, underhållsbidrag eller försäkringsförmåner.

Skriva samboavtal

Att skriva ett samboavtal innebär att parterna tillsammans eller efter juridisk rådgivning upprättar ett dokument som tydligt fastställer deras ömsesidiga överenskommelser och förväntningar som sambor.

Det är klokt att söka professionell juridisk rådgivning när man vill upprätta ett samboavtal för att säkerställa att det uppfyller parternas behov och önskemål, samt är korrekt utformat.

Vi på Alak & Co har kontor i Malmö och hjälper er gärna med att upprätta ert samboavtal.