Äktenskapsförord

Varför behöver du ett äktenskapsförord?

Även om det kanske kan anses mindre romantiskt att diskutera juridiska frågor i samband med ett äktenskap kan ett äktenskapsförord faktiskt vara nyckeln till att rädda relationen vid en eventuell skilsmässa.

Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att nå en överenskommelse om en av er skulle befinna sig i den mer gynnsamma positionen.

Ett äktenskapsförord har flera viktiga funktioner, förutom möjligheten att undvika konflikter om ekonomiska tillgångar och säkra er framtida trygghet. Det ger er även möjlighet att ha kontroll över vissa aspekter av er ekonomi som ni själva kan påverka.

Funderar du på om du behöver ett äktenskapsförord och hur du ska ta kontroll över din ekonomi inför ett äktenskap? Vet du inte hur du ska gå tillväga för att upprätta en sådan handling? Tveka inte att kontakta oss på Alak & Co. Vi finns här för att vägleda och ge dig råd i äktenskapsförordets värld.

Varför behöver du ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller två personer som planerar att gifta sig. Det syftar till att reglera ägandeförhållandena inom äktenskapet, mer specifikt att avtala om att viss egendom ska betraktas som enskild egendom och därmed undantas från en framtida bodelning.

Äktenskapsförordet kan omfatta olika typer av egendom, såsom fastigheter, bankkonton, eller aktier i familjeföretag.

Det är viktigt att komma ihåg att äktenskapsförordet träder i kraft vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall, och det är giltigt i båda dessa situationer.

Vilka krav finns för att äktenskapsförordet ska vara giltigt?

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Även om det lagligt sett inte krävs att undertecknandet bevittnas kan det vara klokt att använda sig av vittnen. Vittnena kan vara ytterligare bevis om det skulle uppstå en tvist om äktenskapsförordets mening och innebörd.

Det finns ingen specifik mall som måste följas, men det kan vara fördelaktigt att använda en standardram som grund. För att undvika missförstånd och oklarheter är det också klokt att rådgöra med en jurist för att säkerställa att äktenskapsförordet är korrekt utformat. En jurist kan dessutom se till att äktenskapsförordet är i enlighet med makarnas avsikter och vilja.

Efter att ni har kommit överens om innehållet i dokumentet måste det skickas in till Skatteverket för registrering. När registreringen är slutförd blir äktenskapsförordet giltigt.