Kategorier
Juridik

Bodelning

Kan bodelningen effektiviseras?

Bodelning och skilsmässa

Enligt SCB slutar hälften av alla äktenskap i skilsmässa. Ingen ska behöva stanna i ett äktenskap som inte fungerar. Rätten att skilja sig är av denna anledning en grundläggande rättighet. 

Vid skilsmässa måste en bodelning göras. Om parterna är överens fungerar reglerna väl och bodelningen löses snabbt. Vid en bodelning måste det klargöras vad ska hända med den gemensamma bostaden, samt hur tillgångar såsom aktier, bolag, pengar på kontot och pensionssparande ska fördelas. Om parterna inte kan komma överens kan en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten.  

Rättvis fördelning

Ofta är det kvinnan som tagit ansvar för hemmet, varit föräldraledig, skött vård av barn vilket har tillåtit mannen att vidareutveckla sin karriär, bygga företag och öka sina tillgångar. Svensk lag skapar rättvisa och delar lika på detta värde.  Det går att säga att rätten till skilsmässa och bodelning rör en genusfråga.  

Skilsmässoreglerna syftar till att skapa en ekonomisk rättvisa. När en part obstruerar genom att exempelvis inte uppge tillgångar, vägrar medverka, skriva på avtalet eller undviker öppna kallelser och brev, blir det ett problem. Man tvingas vänta flera år och lägga hundratusentals kronor i processkostnader för att få en slutlig bodelning och riskerar därmed beröva många utsatta den grundläggande rätten att skiljas.  

Bodelningsförrättarens verktyg

Denna ovillkorliga rätt begränsas starkt av ekonomiska och juridiska förutsättningar och har sina brister. 

Idag finns vissa verktyg såsom vitesföreläggande, för att se till att alla tillgångar har redovisats. Den som bor kvar kan tvingas betala nyttjanderättsersättning till den andra. Idag ska parterna solidariskt ansvara för bodelningsförrättarens arvode med en hälftendel var. Bodelningsförrättaren har emellertid möjlighet att besluta om en annan fördelning för det fall en av parterna genom vårdslöshet eller försummelse har ökat kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete.  

Verktygen används dock sällan i praktiken och hindrar inte processer från att bli utdragna och dyra.

Kan vi effektivisera bodelningen?

En lösning för att effektivisera processen kan vara att ge bodelningsförrättare tydligare mandat och ökad möjlighet att tvinga en part att ge in handlingar. Då uppstår frågor kring hur detta ska göras. Ska bodelningsförrättaren själv få beställa bankpapper? Ska den som förhalar och obstruerar åläggas betala för merarbete och motpartsombudet kostnader? 

En annan lösning är möjligheten att finansiera bodelning genom rättshjälp, att staten betalar, eller rättskydd, genom försäkring. Idag är sådana försäkringar ovanliga men förekommer i andra europeiska länder. 

Efter en skilsmässa ska man vara ekonomiskt oberoende av varandra men verktygen som var menade att hjälpa kan användas som en hämndaktion. En effektiv process skulle stärka rätten till en jämlik och rättvis skilsmässa.