Kategorier
Juridik

Hur finansierar jag ett juridiskt ombud?

Visste du att du kan få betalt via rättsskyddet för att anlita ett juridiskt ombud?

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i din hem-, villa- och fritidshusförsäkring. Rättsskyddet innebär att försäkringen kan finansiera den största delen av kostnaderna för tvisten. Du som klient betalar självrisken vilken normalt uppgår till 20–25% av de totala kostnaderna. Rättsskyddet ha ett högsta ersättningsbelopp på 200–250 000 kr.

Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddet är vårdnads- boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner.

Om du inte beviljas rättsskydd eller om du inte har en hemförsäkring kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten betalar dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud i en rättslig angelägenhet. För att beviljas rättshjälp får din årsinkomst inte överstiga 260 000 kr. Hänsyn tas till om du har minderåriga barn och/eller skulder. Du åsätts att själv bidra med en avgift av det totala arvodet. Procentsatsen kan ligga på 2–40% beroende på din inkomst.

Rättshjälpen omfattar endast kostnaderna för ditt ombud och inte motpartens kostnader. Om du förlorar ett tvistemål får du normalt betala motpartens kostnader fullt ut vare sig du har rättshjälp eller inte.

Vi på Alak & Partners Juristbyrå AB hjälper dig som klient att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag eller rättshjälp.

Kontakta oss på 010-160 99 00