Kategorier
Juridik

Vad är ett målsägandebiträde?

Har du utsatts för brott såsom sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet? Då har du rätt till ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som kan förordnas av polis, åklagare eller domstol för den som har drabbats av ett brott åtminstone när förundersökning har inletts. Du kan antingen tillförordnas ett målsägandebiträde eller själv välja ett.

Målsägandebiträdets uppgifter är att ta till vara brottsoffrets (målsägandens) intressen i målet samt lämna stöd och hjälp till målsäganden. Biträdet ska bistå målsägande med att föra talan om enskilt anspråk i anledning av brottet om detta inte görs av åklagaren. Detta stöd sker genom hela rättsprocessen med start från det att förundersökning inleds till dess att rättegången är avslutad.

Målsägandebiträdet har rätt till ersättning från staten för sitt uppdrag. Detta innebär att du som målsägande inte behöver betala någon del av denna kostnad.

Om du har frågor eller vill anlita oss är du välkommen att kontakta oss på Alak & Partners Juristbyrå AB på telefonnummer 010-160 99 00.