Kategorier
Juridik

Dags att planera din framtid?

Skriv en framtidsfullmakt, ett samboavtal eller ett testamente för att planera din framtid!

Frågan är svår att ställa sig: Vad händer med mina tillgångar när jag inte kan ta hand om dem eller när jag inte finns.

I Sverige finns det sedan 1 juli 2017 möjlighet att skriva en framtidsfullmakt. Den innebär att du redan idag kan ge fullmakt till någon som inför framtiden tar hand om dina angelägenheter om du själv inte kan göra det på grund av att du blir sjuk eller liknande. Istället för att låta någon annan utse en god man eller förvaltare för dig kan du genom en framtidsfullmakt själv bestämma vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter.

För att du ska känna dig trygg i vad som händer med dina tillgångar när du inte finns, kan du även skriva ett testamente.

Har du ingått ett religiöst äktenskap som inte är godkänt som äktenskap enligt svensk lag är det viktigt att du både skriver ett samboavtal och testamente för att trygga din och din familjs framtid.

Boka tid hos oss på Alak & Partners Juristbyrå AB och berätta hur din livssituation ser ut så hjälper vi dig att upprätta dina handlingar som kan trygga din framtid!

Ring oss på 010-160 99 00