Kategorier
Juridik

Umgängessabotage


Föräldrar som har gemensam eller ensam vårdnad om barn kan ha rätt till umgänge med sitt barn. Umgängesschemat kan vara bestämt i en dom eller ett beslut hos familjerätten.

När någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Detta kan ske till exempel genom att föräldern upprepande gånger uppger att barnet har andra planerade aktiviteter eller är sjukt. Ett annat exempel är att föräldern åker iväg med barnet under ett planerat umgänge med den andra föräldern utan att planera med umgängesföräldern. Även att en förälder talar illa om den andra föräldern till den grad att barnet slutar vilja träffa denna är ett sätt att sabotera umgänget.

Barnet har rätt till båda sina föräldrar oavsett om vårdnaden om denne är gemensam eller ensam. Därför kan umgängessabotage i vissa fall leda till att domstolen vid en prövning av frågan bedöma att det är bäst för barnet att ha sitt stadigvarande boende hos den utsatta föräldern. Detta för att det anses vara för barnets bästa att ha god relation till båda sina föräldrar.

Ibland tänker föräldrar just på barnets bästa och därför försöker de göra allt de kan för att barnet ska undvika att ha ett umgänge med den andra föräldern då de upplever att barnet inte mår bra av umgänget. Det är då sällan rätt väg att gå att utöva umgängessabotage. Då kan man i stället kontakta familjerätten eller socialtjänsten som i sin tur får genomföra en utredning.

Om man som förälder blir utsatt för umgängessabotage ska man i första hand vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Om detta inte ger resultat är vårt bästa tips att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan lägga upp en plan för att lösa situationen på bästa sätt för dig och ditt barn.