Kategorier
Juridik

Varför kan jag inte återkalla min polisanmälan?

När ett brott sker kan målsäganden antingen i samband med att han eller hon upprättar en polisanmälan genomgå ett första förhör med polisen. Det första förhöret kan även komma att ske på brottsplatsen. Polisen har en skyldighet att utreda misstänkt brott. Däremot kan ett målsägande meddela att han eller hon inte vill medverka i en eventuell utredning. Om målsägande inte vill medverka i utredningen innebär det inte att ärendet i sig läggs ner då polisen har en skyldighet att likväl utreda brottet.

När polisens förundersökning är färdig är det åklagaren som beslutar om åtal ska väckas eller inte. Om åklagaren inte ser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom kommer inte åtal väckas. Det krävs mycket detaljerade uppgifter om brottet och annan bevisning från bland annat målsägande för att åtal ska kunna väckas.

När ett åtal väcks av en åklagare för samhällets räkning heter det allmänt åtal. De flesta brott faller under allmänt åtal. Det är därför viktigt att understryka att en polisanmälan som faller under allmänt åtal inte går att återkalla av den enskilde. Man kan dock meddela polisen att man inte vill medverka i en utredning, ändra eller lägga till uppgifter.

Ofta sker det första polisförhöret innan ett målsägandebiträde förordnats och målsäganden saknar därför kunskap kring rättsprocessen. Därför är vårt bästa råd att så tidigt som möjligt be om att få biträdas av ett målsägandebiträde som tar vara på målsägandes intressen samt stödjer målsägandet under processen. Målsägandebiträdet upprättar och framställer naturligtvis även ett eventuellt skadeståndsanspråk. Vi på Alak & Co kan förordnas som målsägandebiträde för dig samt även stödja och ge dig vägledning innan polisanmälan upprättats.