Kategorier
Juridik

Vi kan familjejuridik

 

På Alak & Partners Juristbyrås kontor, som ligger i utkanten av centrala Malmö, är vi inriktade på familjerätt och att ge dig trygghet vid alla stora händelser i livet. Vi erbjuder dig en bred kunskap och gedigen erfarenhet inom familjerätt. Vi erbjuder dig mycket mer än juridik, ett personligt bemötande och vi ger dig klara och tydliga svar på dina frågor. Vi stöttar dig och står alltid vid din sida oavsett vilken händelse i livet du hamnat inför.

Med vår unika specialisering kan vi hjälpa klienten med all juridik inom familjerättens område. Förutom råd och hjälp med familjejuridiken arbetar vi med tvister i domstol, som t.ex. äktenskapsskillnad, kvarsittanderätt, underhållsbidrag, vårdnad, boende och umgänge. Vi hjälper dig med att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp om det blir aktuellt. Vi talar förutom svenska och engelska även arabiska.