Skilsmässa

Hur går en skilsmässa till?

När du har bestämt dig för att skilja dig ska du ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten som ligger närmst där du bor. Ansökan om äktenskapsskillnad kan antingen lämnas in gemensamt om ni är överens eller enskilt om ni är oeniga. Att få igenom en skilsmässa kan ta olika lång tid beroende på om tingsrätten beslutar om betänketid eller inte.

Gemensam skilsmässoansökan

Om både du och din partner är överens om att skiljas kan ni skicka in en gemensam ansökan om skilsmässa. Vanligtvis leder detta till en “omedelbar skilsmässa”.

Om ni har gemensamma barn under 16 år måste skilsmässan föregås av en så kallad betänketid om sex månader.

Om ni är berättigade till en omedelbar skilsmässa kommer tingsrätten att skicka er en dom på äktenskapsskillnad.

Om tingsrätten beslutar om betänketid för er kommer betänketiden börja löpa från den dagen då tingsrätten mottog er gemensamma skilsmässoansökan.

Ansöka om skilsmässa enskilt

Om du och din partner inte är överens om huruvida ni ska skiljas eller om det bara är du som vill skilja dig kan du skicka in en enskild ansökan om äktenskapsskillnad.

Det innebär att endast du begär skilsmässa och din partner kommer sedan informeras och föreläggas att svara på om han eller hon medger skilsmässan.

Om din partner samtycker till äktenskapsskillnad och ni inte har barn under 16 år kan domstolen omedelbart bevilja skilsmässan.

Om din partner går med på skilsmässan, men begär en betänketid, kommer domstolen att godkänna betänketiden.

Om din partner inte vill skiljas eller inte svarar kommer domstolen att bevilja en betänketid.

Om ni inte har bott tillsammans på två år kommer domstolen inte att besluta om en betänketid, även om ni inte är överens. Du måste då bevisa att ni har bott isär genom att lämna in ett särlevnadsintyg.

Betänketid

Om det finns gemensamma barn under 16 år krävs en betänketid innan domstolen kan besluta om äktenskapsskillnad. Om du och din partner inte är överens om skilsmässan kan din partner begära betänketid. Betänketiden beviljas även om den ena parten inte vill skiljas, eller inte svarar på din stämning där du yrkar på äktenskapsskillnad. Betänketiden löper vanligtvis mellan 6 och 12 månader.

Ansökan om fullföljd äktenskapsskillnad

Efter avslutad betänketid måste både du och din partner aktivt begära att skilsmässan fullföljs, annars förblir ni gifta. Denna begäran måste göras inom 12 månader efter att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in, för att ni inte ska fortsätta att vara gifta. Fullföljdsansökan finns tillgänglig på Sveriges domstolars webbplats och måste lämnas in till tingsrätten.

Om endast en av er begär fullföljd skilsmässa kommer tingsrätten att kontakta den andra parten för dennes synpunkter. När tingsrätten sedan fattar beslut om äktenskapsskillnad har du rätt att överklaga inom tre veckor. Efter denna tidsfrist blir domen juridiskt bindande.

Vad händer om någon av makarna inte går att nå?

Om domstolen inte kan nå den du är gift med, till exempel om personen flyttat till ett annat land, kan domstolen utse en god man. Som god man förordnas vanligtvis en jurist som får i uppdrag att försöka få kontakt med den som du är gift med, i syfte att få del av dennes inställning. Om den gode mannen inte lyckas få kontakt med den du är gift med ska den gode mannen ge ett svar till domstolen.

Oavsett vad den gode mannen svarar kan domstolen besluta om skilsmässa, vanligtvis efter betänketid.