Muslimsk familjerätt

Vi på Alak & Co har specialkompetens inom muslimsk familjerätt. Nedan följer vanligt förekommande frågor som rör förhållandet mellan muslimsk familjerätt och svensk familjerätt.

Mahr

Mahr är en ekonomisk rättighet som ingår i många muslimska äktenskap och fungerar som en slags brudpris eller morgongåva. Mahr är en överenskommelse mellan makar som fastställs vid äktenskapets ingående. Eftersom Mahr är en privat överenskommelse mellan makar och är en del av deras religiösa eller kulturella traditioner går det inte att begära ut den i en svensk domstol eller i enlighet med svensk lag vid en skilsmässa. Anledningen är att föravtal är förbjudna enligt svensk rätt.

Svensk lagstiftning och domstolar reglerar äktenskap och skilsmässor enligt svenska lagar, varvid de har begränsad behörighet att behandla ärenden som är baserade på privata överenskommelser som inte är i enlighet med svensk rätt. Mahr är vanligtvis inte juridiskt erkänd i svenska domstolar, eftersom det är en religiös eller kulturell överenskommelse. Den är inte en juridiskt bindande del av svensk familjerätt.

Sambo

Om du inte registrerar ditt äktenskap hos Skatteverket och enbart är gift enligt muslimsk rätt i Sverige betraktas du som sambo med din partner. Det innebär att dina rättigheter och skyldigheter vid en eventuell bodelning är färre.

Muslimsk skilsmässa

På Alak & Co har vi den specialkompetens som du behöver avseende så kallade haltande skilsmässor. Behöver du hjälp med att få igenom en muslimsk skilsmässa erbjuder vi stöd och rådgivning avseende dina frågor. Vi hjälper dig att komma i kontakt med imamer som kan medla mellan dig och den du är ingått muslimskt äktenskap med.

Bortförande av barn

Den internationella familjen har blivit vanligare i Sverige. Det har med åren blivit vanligare att föräldrar från olika länder bildar familj. Det har därför också blivit vanligare med vårdnadstvister som har internationell prägel.

Antalet barn som förs bort från ett land eller hålls kvar i ett land mot den andra förälderns vilja ökar. Internationella familjerättsliga tvister är ofta komplicerade och behovet av rättslig hjälp är stort.

Är du orolig för att ditt barn ska föras ut från landet? Då är det viktigt att du agerar enligt följande;

Kontakta familjerätten i din kommun.

Rådgör med familjerätten och informera om situationen.

Skaffa dig kunskap om landet du misstänker att barnet kommer föras till.

Skaffa information om motpartens släktförhållanden.

Ordna telefonnummer och adresser i det andra landet.Informera personal på skola och förskola om din oro

Fotografera barnet.

Etablera tidigt en kontakt med en specialiserad jurist som kan hjälpa dig. Med juridisk hjälp kan du förhindra att ditt barn tas ifrån dig.

Om ditt barn förs ut från Sverige mot din vilja är det viktigt att du agerar snabbt genom att kontakta Utrikesdepartementet, UD, eftersom de ansvarar för bortförda barn.

Vi vet att internationella juridiska ärenden kan vara utmanande och kräver särskild kompetens. Oavsett om det handlar om kommersiella avtal, familjerättsliga frågor eller andra privaträttsliga ärenden är vi här för att erbjuda dig rätt vägledning och juridiska lösningar.

Kontakta oss på Alak & Co när du behöver hjälp med internationell privaträtt. Vi värnar om dina intressen och säkerställer att dina internationella juridiska frågor hanteras på bästa sätt.