Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

På Alak & Co står du som brottsoffer i centrum för vår verksamhet. Med en lång och gedigen erfarenhet av att företräda barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för vålds- och sexualbrott är vi en av de juristbyråer som riktat in oss på att försvara brottsoffer.

Ofta har du som brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde. Det är oerhört viktigt att en jurist får tillvarata dina intressen och rättigheter under förundersökningen och vid en eventuell huvudförhandling i domstol. Målsägandebiträdet står vid din sida och utgör ett stöd för dig, dessutom hjälper målsägandebiträdet till med att relevant bevisning åberopas, det gör rättsliga överväganden och begär skadestånd för din räkning.

Ett målsägandebiträde innebär inte någon kostnad för dig som målsägande.

Målsäganden/brottsoffret

I brottmål spelar målsäganden, det vill säga brottsoffret, en viktig roll. Målsäganden är den person som har blivit utsatt för brottet eller som på annat sätt har drabbats av det. Målsägandens intressen och rättigheter tillgodoses ofta av ett målsägandebiträde, som är en jurist eller advokat specialiserad på brottmål.

Målsägandebiträdet hjälper till att tillvarata målsägandens rättigheter under förundersökningen och rättegången. Det kan innebära att den begär kompletterande utredningar eller driver skadeståndsanspråk mot den tilltalade.

När har man rätt till ett målsägandebiträde?

Du kan ha rätt till ett målsägandebiträde om du har utsatt för;

– Sexualbrott

– Brott mot liv och hälsa (till exempel mordförsök eller misshandel)

– Brott mot frid och frihet (till exempel olaga hot eller olaga frihetsberövande)

– Rån och grovt rån

När man inte kan få ett målsägandebiträde?

I vissa mål har man inte rätt till ett målsägandebiträde. Du kan då begära en stödperson, från till exempel Brottsoffermyndigheten, som följer med dig till huvudförhandlingen.

Självklart har du också rätt att anlita ett biträde privat som du själv bekostar.

Är du inte nöjd med ditt målsägandebiträde?

Du kan skriva till domstolen och förklara varför du är missnöjd med ditt målsägandebiträde och begära att målsägandebiträdet byts ut. Det är domstolen som sedan avgör om du får byta målsägandebiträde.

Privat försvar

När det är fråga om mindre allvarlig brottslighet får man sällan en offentlig försvarare. Detta gäller till exempel i brottmål där böter är den enda möjliga påföljden. I sådana situationer kan du överväga att anlita en privat försvarare som kan representera dig och rådgöra med dig under rättsprocessen.

Alak & Co är här för att stödja och företräda dig som din privata försvarare. Med vår erfarenhet och expertis inom brottmål är du i trygga händer. Att ha en privat försvarare ger dig möjlighet att säkerställa att dina rättigheter och intressen tas till vara under hela rättsprocessen.Om du skulle bli frikänd efter rättegången kan du ha rätt till ersättning för kostnaderna för ditt försvar. Detta är ett sätt att lindra de ekonomiska skador som har uppstått för att du har behövt anlita en privat försvarare.

Oavsett vilken situation du befinner dig i är det alltid klokt att överväga rådgivning med en jurist för att utreda ditt behov av en försvarare, så att dina rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Kontakta oss på Alak & Co för att få professionell rådgivning.

Skadestånd till brottsoffer

Införandet av särskilt hedersbrott