Medling

Vi kan erbjuda separerande par medling. Vi åtar oss både uppdrag som medlare förordnad av
domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt av parterna.