Tvångsvård

Om det blir aktuellt att omhänderta ett barn har vårdnadshavaren rätt att få ett offentligt biträde. Likaså har barnet rätt till ett eget offentligt biträde.

För det fall ditt barn har blivit omhändertaget enligt Lagen om vård av unga (LVU) har vi kompetensen och en bred erfarenhet för att kunna ta tillvara dina intressen som vårdnadshavare ifall du anser att omhändertagandet bygger på felaktiga grunder.

Du kan också få vår hjälp för det fall att du anser att omständigheterna som ligger till grund för omhändertagandet förändrats och det är aktuellt med att ditt barn kommer hem (hemtagning).

Det är först när domstolen förordnar oss som ditt offentliga biträde som samhället står för kostnaden

På bloggen om LVU

الرعاية القسرية للاحداث والاطفال 

 

في حال أصبح أبنائك تحت رعاية المؤسسات الحكومية وفق الرعاية القسرية، فلديك الحق بتوكيل محامٍ تختاره بنفسك، ويحق لأبنك أيضاً الإستعانة بمستشارٍ عام 
كونك ولي أمرٍ تعرّض إبنه لجورٍ من أحد أحكام قانون الرعاية القسرية فنحن نمتلك الكفاءة والخبرة الواسعة لحماية مصالحك.
نحن على إستعداد للمساعدة في حال تم إبطال تلك الرعاية وتبّدلت مسبباتها، وإن الظروف الراهنة تتيح لك إستعادة رعايتك لإبنك
.نمثلك قانونياً حالما يتم توكيلنا من المحكمة وبنفس الوقت تتكفل الدولة باجورنا القانونية

 

مقالة عن الرعاية القسرية