Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde som förordnas efter prövning av tingsrätten. Du som brottsoffer är fri att välja vilken jurist du vill ha som målsägandebiträde. Som målsägandebiträde ger vi dig som brottsoffer hjälp och stöd före samt under rättegången.

Vi informerar även om möjligheten till skadestånd och upprättar skadeståndskrav. Därutöver behandlar vi alla frågor som kan uppkomma för att stödja dig som brottsoffer.

Skadestånd till brottsoffer

Införandet av särskilt hedersbrott