Välkommen till
juristbyrån Alak & Co

Verksamma områden


För oss på Alak & Co är det en självklar del av vårt arbete att engagera oss samt våga ta ställning i samhällsfrågor som berör våra klienter.Vi ser det också som vårt ansvar att ge förebyggande information för att minimera risken för människor att hamna i svåra juridiska problem. 

Våra tjänster

Internationell familjerätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Ekonomisk familjerätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Familjerätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Straffrätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Migrationsrätt

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Våra tjänster

Socialrätt & tvångsvård

Vi hjälper familjer över världen för att skapa trygghet

Nyheter & blogginlägg


Psykiskt våld och lagstiftningen

BRÅ:s rapport om psykiskt våld Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har nu presenterat sin rapport ”Brott i nära relation; Kartläggning av utsatthet under 2022 och under livstiden”

Läs artikeln

Värnar om allas rätt till information

Med passion


Vi älskar vårt jobb och vi jobbar hårt för att fler ska få de rättigheterna de förtjänar. Vi ser att vi har ett stort ansvar med att jobba för de människor som har fått sina rättigheter förnedrade

Athar Ada Alak​

Grundare, advokat.

Isabelle arbetar med familjerätt, tvångsvård, och brottmål såsom målsägandebiträde.

Athar Ada Alak​

Grundare, advokat.

Athar Ada Alak​

Grundare, advokat.