Familjerätt

Vi har specialkompetens gällande frågor som rör din familj. Förutom den ekonomiska familjerätten innefattar begreppet lagar rörande barn, äktenskap, samboförhållanden samt separation och skilsmässa. Vi kan hjälpa dig att förstå dina och dina familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter.

Vid en separation eller skilsmässa är det många frågor som behöver lösas, en av de viktigaste är frågan om dina barn.  Frågor som kan uppstå är om ni ska ha gemensam eller ensam vårdnad? Var ska barnen bo? Hur ska ett eventuellt umgänge se ut?
Vi tar vara på din rätt i vårdnadstvister och andra rättsprocesser inom familjerättens område.

I de allra flesta fall finansieras dessa ärenden antingen med rättskydd eller rättshjälp.

Våld i umgängestvister

Umgängessabotage