Socialrätt

Om du, eller en anhörig, har en funktionsnedsättning men inte får det stöd och den service som behövs kan vi på Alak & Partners Juristbyrå AB ofta hjälpa dig att få det. Vi vet vilka intyg och formulär som myndigheterna behöver få se för att kunna besluta om att ge dig stöd. Om du redan har ansökt om stödinsatser enligt LSS men inte fått det kan vi hjälpa dig att överklaga det beslutet.