Privaträtt

Vi hjälper dig med frågor som rör ditt arbetsliv och upprättande av avtal mm. Vi tar tillvara dina rättigheter som arbetstagare, exempelvis vid uppsägning eller avsked. Vi hjälper dig att upprätta och tolka olika typer av avtal och företräder dig i konsument-, hyres- och försäkringstvister samt i socialförsäkringsärenden mm.